Hipoterapia: Hipoterapia
Autor: Hipoterapia
Hipoterapia

Hipoterapia jest wyj?tkow? i niepowtarzaln? metod? usprawniania dzięki obecno?ci konia, który jest współterapeut?. Metoda ta stanowi jedn? z form rehabilitacji wieloprofilowej (tj. kompleksowego usprawniania-ruchowego, psychologicznego, pedagogicznego czy logopedycznego). Jej uniwersalno?ć polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Rehabilitacja na końskim grzbiecie cieszy się coraz większym uznaniem specjalistów i rodziców, którzy maj? niepełnosprawne dzieci. Hipoterapia leczy i łagodzi ból.

Cały artykuł: 'Hipoterapia' (17517 B więcej) Strona gotowa do druku
Konie: Konie Charakterystyka
Autor: Konie
Konie

Konie należ? do rodziny koniowatych, czyli nieparzystokopytnych, wysokonogich ssaków. Do koniowatych zaliczamy też np. osła czy zebrę. Uważa się, że udowmowienie konia nastapiło w Euroazji ponad 5000 lat temu. Konie pogrupowane s? w rasy : gor?cokrwiste, prymitywne, zimnokrwiste. Barwę sier?ci nazywa się ma?ci?. Wyróżnia się wiele rodzajów umaszczenia.Najczę?ciej barwa grzywy i ogona s? inne od barwy sier?ci. Wiek konia. Za ?redni wiek życia konia uważa się 20 lat. Wiek ten może być jednak w praktyce znacznie większy. Wiek konia okre?lany jest na podstawie uzębienia.

Cały artykuł: 'Konie Charakterystyka' (7792 B więcej) Strona gotowa do druku
Agroturystyka: Pojęcia agroturystyki wiejskiej
Autor: Agroturystyka
Agroturystyka

Pojęcia agroturystyki oraz turystyki wiejskiej dotycz? wypoczynku na wsi, jednak tylko termin „agroturystyka" oznacza pobyt go?ci w czynnym gospodarstwie rolnym. Czynnym, a więc pro­wadz?cym produkcję ro?linn? i nierzadko również zwierzęc?, czynnym - czyli żyj?cym własnym rytmem i problemami. Ostatnio w Polsce karierę zrobiło słowo „agroturyzm". Brzmi to może bardziej naukowo niż potoczne okre?lenia „urlop na wsi", czy „wczasy pod grusz?", ale lepsze s? jasne i proste sformułowania, bo one lepiej oddaj? istotę zagadnienia. Będę zatem używać ogólniejszego terminu: „turystyka wiejska", co oznacza, że odbywa się ona na terenach wiejskich:

Cały artykuł: 'Pojęcia agroturystyki wiejskiej' (13739 B więcej) Strona gotowa do druku

:: Languages ::

Preferowany język:

Deutsch English Polski

:: Konie ::

Brak ogłoszeń listowanych na bież±co

:: Login ::

 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!

Metal Alkoholizm Grecja Tybet Pianino HDD Domy Kawa Szkło CV Herbata Szablony Psy Jamniki Karaoke
Gitara Akwarium Jorki
Page created in 0,102402 Seconds